Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai?

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://esportsvietnam.net.

Cam kết về bảo mật thông tin

Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web này. Chúng tôi cam kết nỗ lực hết sức và thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang web này được an toàn và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả các truy cập trái phép sẽ bị ngăn chặn.

Trong trường hợp truy cập trái phép ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh cãi hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập trái phép đó.

Phạm vi thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn, bao gồm chi tiết IP, thông tin cá nhân mà bạn tự ý cung cấp cho chúng tôi hoặc gửi lên một trang web hoặc thông tin chúng tôi có được liên quan đến khoản thanh toán của bạn, thư điện tử từ chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi theo cách hiệu quả nhất và để đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan, dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết và thông báo về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi.

Để rõ ràng, chúng tôi không thu thập thông tin thẻ tín dụng, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc thông tin khác mà bạn không chủ động cung cấp cho chúng tôi.

Trong quá trình phát triển, nâng cấp, chuyển đổi và bổ sung các chức năng của trang web này, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn thu thập được cho các bên thứ ba có liên quan để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng trang web này một cách hiệu quả nhất và tương tác với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào nói trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn đều biết và hiểu Chính sách quyền riêng tư này. Ngoài ra, chúng tôi có thể cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan có thẩm quyền quốc gia vì mục đích an ninh và các mục đích khác khi hoặc trong phạm vi luật pháp yêu cầu.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy tính của khách truy cập để sử dụng trang web thuận tiện hơn. Cookie lưu trạng thái của lần truy cập cuối cùng của bạn trên máy tính đang truy cập để trạng thái này có thể được trả lại cho bạn trong lần truy cập tiếp theo.

Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet của mình, bạn có thể tắt cookie hoặc đặt cookie để hiển thị cảnh báo trên màn hình máy tính của mình trước khi cookie được phát hành.

Mãng xã hội

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ thông tin xã hội nhất định với các trang mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Nếu bạn chia sẻ, thông tin bạn tiết lộ có thể được sử dụng bởi các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba này – vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của họ để tìm hiểu thêm.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng lưu trữ tại Esports Việt Nam sẽ bị hủy khi nhận được yêu cầu hủy của khách hàng hoặc thành viên đăng nhập và hủy. Ngoài ra trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Esports Việt Nam.

Quyền hạn sử dụng các thông tin của bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Phạm vi áp dụng

Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ trang web này. Để biết thông tin về cách thông tin cá nhân được xử lý trên các trang liên quan đến trang web này, vui lòng tham khảo chính sách thông tin cá nhân của trang web đó.